top of page

Waaruit bestaat mijn bijstand?

Mijn bijstand

01

Aangifte

Indien gewenst ga ik met u mee bij het doen van aangifte op het politiebureau. Ook kan ik u helpen met het opstellen van een schriftelijke aangifte en deze namens u indienen.

03

Slachtoffergesprek

In sommige gevallen vindt een slachtoffergesprek plaats. Dit gesprek zal ik met u, de slachtoffercoördinator en de officier van justitie afstemmen. Indien gewenst kan ik aanwezig zijn bij het slachtoffergesprek.

05

Zitting/spreekrecht

Bij bepaalde misdrijven kan een slachtoffer of nabestaande het spreekrecht uitoefenen tijdens de zitting. Ik zal u begeleiden bij het uitoefenen van het spreekrecht of dit namens u uitoefenen indien u hiertoe zelf (bijvoorbeeld door emoties) niet in staat bent. Verder zal ik ter zitting de ingediende vordering tot schadevergoeding toelichten.

02

Vordering benadeelde partij

Indien de verdachte wordt vervolgd, krijgt u een brief van het Openbaar Ministerie dat u een verzoek tot schadevergoeding kunt indienen. Indien ik u bijsta, hoeft u dat verzoek niet binnen de genoemde termijn van 14 dagen in te dienen. Ik zal het verzoek tot schadevergoeding voor u opstellen, met u bespreken en voor u indienen.

04

Slachtofferverklaring

Indien u een slachtofferverklaring wenst in te dienen, zal ik u begeleiden bij het opstellen daarvan en dit voor u indienen.

Kosten

ik sta als specialist ingeschreven, waardoor mijn bijstand vaak geheel wordt vergoed door de overheid. Dit is het geval indien u slachtoffer/nabestaande bent van een ernstige geweldszaak of zedenzaak.

 

Indien u slachtoffer bent van een ander feit zal ik met u bekijken of een financiële tegemoetkoming vanuit de overheid mogelijk is. Indien uw zaak hiervoor niet in aanmerking komt, kan het zijn dat ik u moet doorverwijzen naar Slachtofferhulp of dat mijn bijstand op betalende basis zal plaatsvinden.

 

Let op: ik sta alleen slachtoffers/nabestaanden bij in het strafproces. Indien een civiele procedure noodzakelijk is om uw schade te verhalen, kan ik u doorverwijzen naar een hierin gespecialiseerde letselschadeadvocaat.

Neem contact op

Wilt u weten hoe ik u verder kan helpen? Neem contact met mij op via Whatsapp, telefoon of mail.

bottom of page